Ubytovací podmínky

PLATEBNÍ A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 

I. Rezervace, platební podmínky, podmínky storna rezervace

Požadovaný volný termín zákazníkovi rezervujeme na základě objednávky (emailem, telefonicky nebo přes rezervační formulář) po dobu max. 7 dnů. Během této doby je nutné uhradit celou cenu ubytování na účet číslo 115-5286800267/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky, do poznámky příjemce Vaše jméno a příjmení.

Uhrazením ceny ubytování zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem.

Po uhrazení ceny ubytování obdržíte závazné potvrzení rezervace a doklad o zaplacení.

Bez uhrazení celé ceny ubytování není možno objednávku akceptovat, po uplynutí lhůty k zaplacení celé částky je rezervace zrušena.

Storno podmínky zrušení závazné rezervace ze strany zákazníka:

– minimálně 30 dní před začátkem pobytu činí vrácená částka 100 % již zaplacené ceny

– 10 – 29 dní před začátkem pobytu činí vrácená částka 75 % již zaplacené ceny

– 3 – 9 dní před začátkem pobytu činí vrácená částka 50 % již zaplacené ceny

– 0 – 2 dní před začátkem pobytu činí vrácená částka 10 % již zaplacené ceny

Vždy je možná vzájemná dohoda a změna termínu.

Storno podmínky zrušení závazné rezervace ze strany ubytovatele:

– dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele, vrací se zákazníkovi 100 % zaplacené částky.

– dojde-li ke stornu dva a více dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá zákazník právo na náhradu dodatečně vzniklých nákladů.

 

II. Ubytovací podmínky

Ubytování poskytujeme minimálně na 2 noci.

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným dokladem totožnosti.

K parkování je určeno vyhrazené parkoviště u chalupy.

V den příjezdu je možné ubytování od 14 hodin, v den odjezdu zákazník opouští pokoj a parkoviště do 10 hodin.

V době od 22:00 – 8: 00 hod Vás prosíme o dodržování nočního klidu.

Celý objekt je nekuřácký.

Přístup do objektu mají pouze ubytované osoby.

V objektu není možný pobyt se psy a jinými domácími mazlíčky.

Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí v objektu i před ním.

Žádáme hosty, aby při odchodu z apartmánu zavřeli okna, zhasli světla a vypnuli všechny elektrické přístroje.

Kola, lyže a kočárky se uskladňují v určeném prostoru.

Při odjezdu prosíme, umyjte nádobí, vykliďte lednici a odneste odpad do popelnice u cesty před domem.

Zákazník je plně odpovědný za škody v užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu oznámit a uhradit ubytovateli nejpozději v den odjezdu.

Potvrzením pobytu souhlasíte s těmito ubytovacími podmínkami.

Přejeme Vám příjemný pobyt.

 

III. Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2020

Vztahy mezi ubytovatelem a objednatelem se řídí ustanovením těchto podmínek.